ข่าวดี สำหรับ ผู้ต้องการเติบโต ในวงการอาหาร เรียนเชฟ ออสเตรเลีย ด้วยหลักสูตร ดีดีมากมาย แม้ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส เราสามารถเลือกคอร์สการเรียนที่เหมาะกับเรา ปรึกษา EDEN ได้

เรียนเชฟ ออสเตรเลีย มีหลากหลายสถาบันให้เลือก เช่น LE CORDON BLEU ที่เปิดสอน ขณะนี้

มีทุนการศึกษา หรือ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน โปรดสอบถามรายละเอียด เราพร้อมให้คำแนะนำ ช่วงเวลาการเข้าเรียน สาขาการเรียน หลักสูตรในการเลือกเรียน เพื่อให้ เกิดความคุ้ม่าสูงสุด และตรงตามเป้าหมายของเรา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (CUISINE PROGRAMME)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (PATISSERIE PROGRAMME)

หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Professional THAI CUISINE )

สำหรับการ เรียนเชฟ ออสเตรเลีย ใช้ระยะเวลาเป็นชม การเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน ส่วนมาจะเน้นการลงมือปฎิบัติ กับผู้สอนโดยตรง เป็นกลุ่มเล็กเล็ก มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ วัสดุ ในหลากหลายเมนู  ในการเรียนบางหลักสูตร จะต้องเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อน หรือ ผ่านบางหลักสูตรก่อน ระยะเวลา อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน แต่ละหลักสูตรไม่เท่ากัน

ในบางครั้ง บางชาวงเวลา อาจจะมีการให้ ทุนการศึกษา ในบางหลักสูตร กรุณาติตต่อเจ้าหน้า เพื่อสอบถามได้ โดยตรง

LE CORDON BLEU เรียนเชฟ ออสเตรเลียย