เตรียมตัว เรียนต่อต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้า เพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตการทำงาน เรียนต่อต่างประเทศ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ใหม่ ในชีวิต

เรียนต่อต่างประเทศ ในระดับปริญาโท ปริญาตรี ภาษา หรือ ทักษะอาชีพเฉพาะ พร้อมให้คำแนะนำ แนะนำ ปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้น

การเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เท่านั้นแต่ยังเป็นการ เปิดมุมมองใหม่ใหม่ ให้กับชีวิต เป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ให้รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ต่างแตกออกไป ให้เรารู้จักความแตกต่างของวัฒธรรม การใช้ชีวิต นี่คือ ความคุ้มค่าของการเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม

เมื่อเราเลือกที่จะเรียนต่อ เราต้องเลือก ก่อนว่าประเทศไหน เมืองไหน สาขาวิชาใด ที่เราต้องการ สำคัญเลย คือ ระดับชั้นของการเรียนต่อเพื่อที่จะได้มีเวลาในการวางแผน และ ดำเนินการไปตามแผนนั้น เพราะแต่ละขั้นตอนไปสู่การเรียนต่อ ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เช่น เรียต่อระดับปริญาโท ก็ ต้องเตรียมตั้งแต่ เรียนอยู่ ปี 2-3 เตรียมสอบ ietls  หรือ ถ้าเป็น เรียนต่อระดับปริญาตรี ก็ต้องเตรียม ตั้งแต่ เกรด 10-11 เพื่อ เตรียมสอบ sat เป็นต้น แต่ละขั้นตอน ต้องหาข้อมูล และ วางแผนให้มีเวลามากพอ หากพลาดช่วงเวลาของการเปิดเทอม อาจจะรอไปเป็นปี หรือ ถ้าทางมหาวิทยาลัย มีเปิดรับระหว่างเทอม ก็จะโชคดี แต่มีไม่มาก ที่ทำเช่นนั้น

การเลือกประเทศ หรือ ภูมิภาค ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่ต้องเลือก ให้ดี ว่าเราต้องการเรียนรู้สังคมแบบไหน ค่าใช้จ่ายสูงตำ่ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของประเทศนั้น เช่น

เรียนต่อออสเตรเลีย  ระยะทางการบิน 10 ชม กรุงเทพ-ซิดนีย์ ค่าครองชีพ สูงกว่ากรุงเทพ 40% มีมหาวิทยาลัยให้เลือกมากมาย มีชุมชนคนไทย มีคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะ มี4 ฤดู สกุลเงิน US-AUS 21บาทต่อ 1 US-AUS โดยประมาณ  ซิดนีย์ คือ เมืองเศรษกิจสำคัญของ ประเทศออสเตรเลีย ที่เปิดกว้างสำหรับชาวต่างชาติ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูง เป็นเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของออสเตรเลีย อุณหภูมิ ไม่แตกต่างมากนะ มีอาหารไทย หลายร้าน เป็นเมืองหนึ่งในหลายเมือง ที่ได้รับความนิยมในการเรียนต่อ และ มี มหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียง ติดระดับ TOP 10